Úspešná prezentácia na Štrbskom Plese

Počas decembra sme prezentovali náš projekt na 2 väčších konferenciách v priestoroch Luxusného hotela Patria priamo na Štrbskom Plese.

Znova to bola prezentácia na konferencii spoločnosti Made, ktorá je autorom systému Urbis.

Stánok Moderné Obce + Apka Pre Mesto

Keďže sa v našom prípade jedná o pomerne nový produkt, naša prezentácia bola tento krát zameraná na základné výhody a funkcie webových stránok.

Počas 2 prednáškových dní sa na konferenciách zúčastnilo viac ako 500 zástupcov miesto a obcí.

Prvý prednáškový deň konferencie

Čo nás ale teší najviac je záujem o náš projekt. Záujem prejavili rádovo 10ky miest a obcí čo je viac ako sme si dovolili očakávať. Pričom záujemci často migrujú svoje stránky od najväčších poskytovateľov na trhu, čo je veľmi dobrý signál.

Diskusia so starostami pri našom stánku

Všetkým zúčastneným na konferencii by sme sa chceli ešte raz poďakovať za podporu a popriať si do nového roku len tú najlepšiu spoluprácu.

Uložiť odkaz do záložiek.